ZKRATKA

BARVA(ilustrační foto-červeně ozn.)

ZKRÁCENÝ NÁZEV
BAČE bílá a černá bílá a černá
BČHZ bílá, černohnědé znaky bílá,č.hněd.zn.
BČSP bíločerná s pálením bíločerná s pál.
BČVZ bílá, červené znaky bílá,červ.zn.
BČZL bíločernozlatá bíločernozlatá
BEBI béžovobílá béžovobílá
BEBM béžovobílá, maska béž.bílá,maska
BEBZ béžová, bílé znaky béžová,b.zn.
BEČB béžovočernobílá béžovočernobílá
BEČM béžová, černá maska béžová,č.maska
BEČZ béžovočerná, znaky béžovočerná,zn.
BEHZ béžová, hnědé znaky béžová,hn.zn.
BEME béžová, melír béžová,melír
BEMO béžovomodrá béžovomodrá
BESZ béžová se znaky béžová se znaky
BEŠB béžovošedobílá béžovošedobílá
BEŠE béžovošedá béžovošedá
BEZL béžovozlatá béžovozlatá
BEŽI béžová, žíhaná béžová,žíhaná
BEŽM béžová, maska béžová,maska
BEŽO béžová béžová
BEŽZ béžová, žíhaná, bílé znaky béžová,žíh.,b.zn.
BHČE bílohnědočerná bílohnědočerná
BHČZ bílá, hnědočerné znaky bílá,hn.č.zn.
BHNP bílohnědá s pálením bílohn.s pál.
BHPL bílá, hnědý plášť bílá,hněd.plášť
BHŠZ bílohnědá, šedé znaky bílohn.,šedé zn.
BHZN bílohnědá se znaky bílohn.se zn.
BIBE bílobéžová bílobéžová
BIBZ bílá, béžové znaky bílá,béž.zn.
BIČE bíločerná bíločerná
BIČŠ bíločernošedá bíločernošedá
BIČV bíločervená bíločervená
BIČZ bílá, černé znaky bílá,černé zn.
BIHČ bílá, hnědé a černé znaky bílá,hn.+č.zn.
BIHM bílohnědá, maska bílohn.,maska
BIHN bílohnědá bílohnědá
BIHZ bílá, hnědé znaky bílá,hnědé zn.
BIKE bílá, krémové znaky bílá,krém.zn.
BIKO bílokouřová bílokouřová
BIKP bílá, krémové plotny bílá,krém.plot.
BIKR bílá a krémová bílá a krémová
BIKT bílá, kouřové plotny bílá,kouř.pl.
BIKZ bílá, kouřové znaky bílá,kouř.zn.
BILA bílá................ bílá
BIME bílá, melír bílá,melír
BIMN bílá, mahagonové znaky bílá,mah.znaky
BIPÍ bílá a písková bílá a písková
BIPL bíloplavá bíloplavá
BIPP bílá, pískový plášť bílá,písk.plášť
BIPZ bílá, plavé znaky bílá,plavé zn.
BIRE bílorezavá bílorezavá
BIRZ bílá, rezavé znaky bílá,rez.zn.
BISH bílo světle hnědá bílo světle hn.
BISO bílosobolí bílosobolí
BISZ bílá, sobolí znaky bílá,sob.zn.
BIŠE bílošedá bílošedá
BIŠZ bílá, šedé znaky bílá,šedé zn.
BIŠŽ bílá, šedé žíhání bílá,šedé žíh.
BITZ bílá, tmavé znaky bílá,tmavé zn.
BIVZ bílá, vlkošedé znaky bílá,vlkoš.zn.
BIZK bílozlatokouřová bílozlatokouř.
BIZL bílozlatá bílozlatá
BIZN bílá se znaky bílá se znaky
BIZŠ bílozlatošedá bílozlatošedá
BIZT bílá, zlatý plášť bílá,zl.plášť
BIZZ bílá, zlaté znaky bílá,zlaté zn.
BIŽI bílá, žíhaná bílá,žíhaná
BIŽL bíložlutá bíložlutá
BIŽM bílá, žíhaná maska bílá,žíh.ma.
BIŽN bílá, žíhané znaky bílá,žíh.zn.
BIŽZ bílá, žluté znaky bílá,žluté zn.
BKBZ bílá, kouřové a béžové znaky bílá,kouř.,béž.zn.
BKRE bílokrémová bílokrémová
BLAT black and tan black and tan
BLML blue merle blue merle
BLMT blue merle, tan blue merle,tan
BLMZ blue merle, znaky blue merle,zn.
BLUT blue-tan blue-tan
BMBZ blue merle, bílé znaky blue merle,b.z.
BMGT bílá, mahagonový plášť bílá,mah.plášť
BMPL bílá, černá maska, červený plášť bílá,č.ma.,červ.pl.
BPZN bílá, pískové znaky bílá,písk.zn.
BŘBZ břidlicová, bílé znaky břidlicová,b.zn.
BŘID břidlicová břidlicová
BŘML břidlicová merle břidlic.merle
BŘMN břidlicová merle se znaky břidlic.merle se zn.
BŘMZ břidlicová černý melír, znaky břidl,č.mel,zn.
BŘMY břidlicová merle, znaky břidlic.merle,zn.
BŘPP břidlicová s pálením, plotny břidlic.s pál.,pl.
BSOB bílá, sobolí bílá,sobolí
BŠZZ bílošedá, zlaté znaky bílošedá,zl.zn.
BTHZ bílá, tmavě hnědé znaky bílá,tm.hn.zn.
BTMA béžová, tmavá maska béžová,tm.mask.
BTŽZ bílá, tmavě žíhané znaky bílá,tm.žíh.zn.
BZČM bílozlatá, černý melír bílozlatá,č.mel
BZČZ bílá, zlatočerné znaky bílá,zl.čern.zn
BZŠM bílá, šedý melír bílozl,šed.melír
BZŠZ bílá, zlatošedé znaky bílá,zl.šedé zn.
BZTZ bílá, zlatá, tmavé znaky bílá,zlatá,tm.zn.
BZZM bílá, zlaté znaky, maska bílá,zl.z.,mas.
BŽÍH bíložíhaná bíložíhaná
BŽZM bílá, žluté znaky, maska bílá,žlut.zn.,ma
CRSA creme sable crame sable
ČBEZ černá, béžové znaky čer.,béž.zn.
ČBHZ černá, bílé a hnědé znaky čer.,b.a hn.zn.
ČBÍH černo-bílo-hnědá černo-bílo-hn.
ČBIL černobílá černobílá
ČBZN černobílá se znaky černobílá se zn.
ČBZP černá, bílé znaky, pálení čer.,b.zn.,pál.
ČBZZ černá, bílozlaté znaky černá,b.zl.zn.
ČBŽI černobílá se žíháním černobílá se žíh.
ČBŽZ černá, bílé a žíhané znaky čer.,b.a žíh.zn.
ČČMN červenočerná, maska, znaky červ.čer.,ma.,zn.
ČČMZ červená, černá maska, bílé znaky červ.,čer.ma.,b.zn.
ČEBB černá, bílobéžové znaky černá,bí.béž.zn
ČEBÍ černá a bílá černá a bílá
ČEBM černá, bílý melír černá,b.melír
ČEBN černá, bílé znaky černá,b.zn.
ČEBP černobílá, pálení černobílá,pál.
ČEBZ černá s bílými znaky černá s b.zn.
ČEBŽ černobílá, žíhaná černobílá,žíh.
ČEČV černočervená černočervená
ČEČZ černá, červené znaky černá,červ.zn.
ČEHN černohnědá černohnědá
ČEKB černokouřovobílá černokouř.bílá
ČEKO černokouřová černokouřová
ČEKR černá a krémová černá a krém.
ČEME černá, merle černá,merle
ČEMZ černá, modré znaky černá,modré zn.
ČEPA černá s pálením černá s pálením
ČEPB černá, pálení, bílé znaky černá,pál.,b.zn
ČEPI černá, pískové znaky černá,písk.zn.
ČEPN černoplavá, bílé znaky čer.plavá,b.zn.
ČEPZ černá, plavé znaky černá,plavé zn.
ČERN černá černá
ČESB černoskořicovobílá čern.skoř.bílá
ČESM černá s maskou černá s ma.
ČESZ černá, světlé znaky černá,svět.zn.
ČEŠB černošedobílá černošedobílá
ČEŠE černošedá černošedá
ČEŠN černá, šedé znaky černá,šedé zn.
ČEŠP černošedý plášť černošedý plášť
ČEŠZ černošedá, bílé znaky černošedá,b.zn.
ČETR černá a tříslová černá a třísl.
ČEZB černozlatobílá černozlatobílá
ČEZL černozlatá černozlatá
ČEZN černá se znaky černá se znaky
ČEZZ černozlatá, bílé znaky černozlatá,b.zn.
ČEŽB černožlutobílá černožlutobílá
ČEŽÍ černožíhaná černožíhaná
ČEŽL černožlutá černožlutá
ČEŽN černá, žíhané znaky černá,žíh.znaky
ČEŽZ černá, žluté znaky černá,žluté zn.
ČHBI černohnědobílá černohnědobílá
ČHBN červenohnědá, bílé znaky červ.hn.,b.zn.
ČHBZ černá, hnědobílé znaky černá,hn.b.zn.
ČHNM červená, hnědá maska červ.,hn.ma.
ČHNZ černá, hnědé znaky černá,hn.zn.
ČHŽZ černohnědé žíhání, bílé znaky čer.hn.žíh.,b.zn.
ČMEP černá, merle, pálení čer.,merle,pál.
ČMPA černá, modré pálení černá,modr.pál.
ČOBI čokoládovobílá čokoládovobílá
ČOKO čokoládová čokoládová
ČOKZ čokoládová, znaky čokoládová,zn.
ČOPA čokoládová s pálením čokoládová s pál.
ČOPB čokoládová, plavé a bílé znaky čokol.,pl.+b.zn.
ČOSZ čokoládová, světlé znaky čokoládová,sv.z
ČPAZ černá, pálené znaky černá,pál.zn.
ČPBZ černá s pálením, bílé znaky čer.s pál.,b.zn.
ČPLA černá, plášťová černá,plášťová
ČSKM černoskořicový melír černoskoř.melír
ČSVP černá, světlé pálení černá,sv.pál.
ČSŽI černá s žíháním černá s žíháním
ČŠBZ černá, šedé a bílé znaky černá,š.a b.zn.
ČVAB červená a bílá červená a bílá
ČVAČ červená a černá červená a čern.
ČVBI červenobílá červenobílá
ČVBZ červená, bílé znaky červená,b.zn.
ČVČM červená, černá maska červ.,čern.mas.
ČVČZ červená, černé znaky červená,č.zn.
ČVEN červená červená
ČVHB červenohnědobílá červ.hnědobílá
ČVHM červenohnědá, maska červenohnědá,m.
ČVHN červenohnědá červenohnědá
ČVHP červenohnědá s pálením červ.hn.s pál.
ČVHZ červenohnědá, znaky červenohnědá,zn
ČVKR červeno-krémová červ.-krémová
ČVMA červená, maska červená,maska
ČVMB červená, maska, znaky červená,mask.zn
ČVME červená, melír červená,melír
ČVPA červená s pálením červená s pál.
ČVPM červenoplavá s maskou červ.s ma.
ČVPV červenoplavá červenoplavá
ČVPZ červená, pálení, bílé znaky červ.,pál.,b.zn
ČVSA červená sable červená sable
ČVŠE červenošedá červenošedá
ČVZL červenozlatá červenozlatá
ČVZM červená, bílé znaky, maska červená,b.zn,m.
ČVZN červená, znaky červená,znaky
ČVZZ červenozlatá, bílé znaky červ.zl.,b.zn.
ČVŽI červená, žíhaná červená,žíhaná
ČVŽL červenožlutá červenožlutá
ČVŽM červená, žíhaná s maskou červ.,žíh.s ma.
ČVŽZ červená, žíhaná, bílé znaky červ.,žíh.,b.z.
ČZLZ černá, zlaté znaky černá,zlaté zn.
ČŽBN černožíhaná, bílé znaky čer.žíh.,b.zn.
ČŽBZ černá, žlutobílé znaky černá,žl.b.zn.
ČŽČM černá, žíhaná, černá maska čer.,žíh.,čer.ma.
ČŽBK černá, žluté a bílé znaky černá,žl.a b.zn.
HBČM hnědobílá, černá maska hnědobílá,č.ma.
HBEB hnědobéžovobílá hnědobéžovobílá
HBEZ hnědobéžová, bílé znaky hnědobéž.,b.zn.
HBPA hnědobílá pálení hnědobílá pál.
HBPL hnědobílá, plášť hnědobílá,plášť
HBZN hnědobílá se znaky hnědobílá se zn.
HČBZ hnědá, černobílé znaky hnědá,čer.b.zn.
HČEB hnědočernobílá hnědočernobílá
HČEZ hnědočerná, bílé znaky hnědočer.b.zn.
HČME hnědá, černý melír hnědá,čer.mel.
HČZN hnědočerná se znaky hnědočerná se zn.
HNBI hnědá a bílá hnědá a bílá
HNBL hnědobílá hnědobílá
HNBZ hnědá, bílé znaky hnědá,b.zn.
HNBŽ hnědobéžová hnědobéžová
HNČE hnědočerná hnědočerná
HNČM hnědá, černá maska hnědá,č.maska
HNČZ hnědá, černé znaky hnědá,čer.zn.
HNČŽ hnědočerně žíhaná hnědočerně žíh.
HNĚD hnědá hnědá
HNKB hnědokouřovobílá hnědokouřovobí.
HNKO hnědokouřová hnědokouřová
HNMA hnědá, maska hnědá,maska
HNME hnědá, melír hnědá,melír
HNML hnědá, merle hnědá,merle
HNMZ hnědá, maska, znaky hnědá,maska,zn.
HNPA hnědá s pálením hnědá s pálením
HNPZ hnědá, pálené znaky hnědá,pál.zn.
HNSZ hnědá, světlé znaky hnědá,světl.zn.
HNŠE hnědošedá hnědošedá
HNZL hnědozlatá hnědozlatá
HNŽI hnědá, žíhaná hnědá,žíhaná
HNŽL hnědožlutá hnědožlutá
HŠMA hnědošedá s maskou hn.šedá s ma.
HZBL hnědozlatobílá hnědozlatobílá
HZČM hnědá, bílé znaky, černá maska hn.,b.zn.,čer.ma.
HZLM hnědozlatá, maska hnědozlatá,mas.
HZLZ hnědozlatá, bílé znaky hnědozlatá,b.z.
HZNA hnědá se znaky hnědá se znaky
KOBA kouřovobílá, maska kouř.bílá,maska
KOBI kouřovobílá kouřovobílá
KOBM kouřovobílá, melír kouř.bílá,melír
KOČE kouřově černá kouřově černá
KOČZ kouřová, černé znaky kouřová,čern.zn
KOHB kouřovohnědá, bílé znaky kouřovohn.,b.zn
KOHN kouřovohnědá kouřovohnědá
KOPA kouřová s pálením kouřová s pál.
KOUŘ kouřová kouřová
KOUZ kouřová, bílé znaky kouřová, b.zn.
KOZB kouřovozlatobílá kouř.zlatobílá
KOZL kouřovozlatá kouřovozlatá
KOZN kouřová, znaky kouřová, znaky
KRBI krémově bílá krémově bílá
KRBZ krémová, bílé znaky krémová,b.zn.
KRČM krémová, černá maska krémová,čer.ma.
KRČZ krémová, černé znaky krémová,čer.zn.
KRČŽ krémová, černé žíhání krém.,čer.žíh.
KREM krémová krémová
KRHN krémově hnědá krémově hnědá
KRMA krémová, maska krémová,maska
KRMB krémová, melír, bílé znaky krém.,melír,b.z
KRME krémová, melír krémová,melír
KRPÍ krémově písková krémově písková
KRSB krémová s bílou krémová s bílou
KRŠE krémově šedá krémově šedá
KRŠM krémově šedá, černá maska krém.šedá,čer.ma.
KRŠZ krémová, šedé znaky krém.,šedé zn.
KRŠŽ krémová, šedé žíhání krémová,šed.žíh
KRTM krémová, tmavá maska krémová,tm.mas.
KRTZ krémová, tmavé znaky krémová,tm.zn.
KRZN krémová, znaky krémová,znaky
KRZZ krémová, zlaté znaky krémová,zl.zn.
LIBZ lila, bílé znaky lila,b.zn.
LILA lila lila
LIME lila merle lila merle
LIMZ lila merle, znaky lila merle,zn.
MABZ mahagonová, bílé znaky mahagonová,b.zn
MAČM mahagonová, černá maska mahagonová,č.m.
MAČV mahagonově červená mahagonově červ.
MAHA mahagonová mahagonová
MAMA mahagonová s maskou mahag.s maskou
MATŘ modrá a tříslová modrá a tříslová
MAZN mahagonová, znaky mahagonová,zn.
MOBI modrobílá modrobílá
MOBN modrobéžová, bílé znaky modrobéž.,b.zn.
MOBZ modrá, bílé znaky modrá,b.zn.
MOBŽ modrobéžová modrobéžová
MOČP modročerná, pálení modročerná,pál.
MODR modrá modrá
MOKR modrokrémová modrokrémová
MOKZ modrokrémová, bílé znaky modrokrém.b.zn.
MOPA modrá s pálením modrá s pálením
MOPL modroplavá modroplavá
MOPN modroplavá, bílé znaky modroplavá,b.zn
MOPZ modrá, pálení, bílé znaky modrá,pál.,b.zn
MOTR modrá, tříslová modrá,tříslová
MOZN modrá se znaky modrá se znaky
MOŽÍ modře žíhaná modře žíhaná
MOŽN modrá, žíhaná, bílé znaky modrá,žíh.,b.zn
MOŽZ modrá, žíhaná se znaky modrá,žíh.se zn.
MPČB modroplavá, černé a bílé znaky modr.pl.,čer.a b.zn.
NEST nestandardní nestandardní
PBZM plavá, bílé znaky, černá maska plavá,b.zn.,čer.ma.
PČBN plavá, černé a bílé znaky plavá,čer. a b.zn.
PČBZ písková, černé a bílé znaky písková,čer.a b.zn.
PČMB písková, černá maska, bílé znaky písková,čer.ma.,b.zn.
PČME písková, černý melír písková,čer.melír
PČZN písková, černé znaky písková,čer.zn.
PČŽÍ písková, černé žíhání písková,čer.žíh.
PHČZ plášťová hnědočerná, bílé znaky plášťová hn.čer.,b.zn.
PIBI pískovobílá pískovobílá
PIBM písková, bílé znaky, maska pís.,b.zn.,mas.
PIBZ písková, bílé znaky písková,b.zn.
PIČE písková s černou písková s čern.
PIČM písková, černá maska písková,č.mas.
PÍČP písková s černým pláštěm písková s č.plášť.
PIMA písková, maska písková,maska
PÍMB písková, tmavá maska, bílé znaky písková,tm.ma.,b.zn.
PIME písková, melír písková,melír
PÍMZ písková, modré znaky písková,modré zn.
PIPL písková, plášť písková,plášť
PISK písková písková
PÍŠM písková, šedý melír písková,šedý me.
PÍTM písková, tmavá maska písková,tm.ma.
PÍZL pískově zlatá pískově zlatá
PIZN písková, znaky písková,znaky
PIŽI písková, žíhaná písková,žíhaná
PÍŽL pískově žlutá pískově žlutá
PLAB plavobílá plavobílá
PLAS plavá sable plavá sable
PLAŠ plavě šedá plavě šedá
PLAV plavá plavá
PLBI plavomodrobílá plavomodrobílá
PLBZ plavá, bílé znaky plavá,b.zn.
PLČE plavočerná plavočerná
PLČM plavá, černá maska plavá,č.maska
PLČZ plavá, černé znaky plavá,černé zn.
PLHN plavohnědá plavohnědá
PLKO plavokouřová plavokouřová
PLKZ plavokouřová, bílé znaky plavokouř.b.zn.
PLMA plavá, maska plavá,maska
PLMB plavá, melír, bílé znaky plavá,melír,b.z
PLME plavá, melír plavá,melír
PLMM plavá, melír, maska plavá,mel.,mas.
PLMO plavomodrá plavomodrá
PLMZ plavá, maska, znaky plavá,maska,zn.
PLŠB plavošedobílá plavošedobílá
PLŠE plavošedá plavošedá
PLTM plavá, tmavá maska plavá,tm.maska
PLTZ plavá, tmavé znaky plavá,tmavé zn.
PLZN plavá, znaky plavá,znaky
PLŽI plavá, žíhaná plavá,žíhaná
PLŽM plavá, žíhaná, maska plavá,žíh.,mas.
PLŽN plavá, žíhaná, bílé znaky plavá,žíh,b.zn.
PLŽZ plavá, žíhané znaky plavá,žíh.zn.
PMBZ plavá s maskou, bílé znaky plavá s ma.,b.zn.
PMOZ plavá, modré znaky plavá,modré zn
PMOŽ plavá, modré žíhání plavá,mod.žíh.
PŠBZ plavošedá, bílé znaky plavošedá,b.zn.
PŠŽÍ plavošedá, žíhaná plavošedá,žíhaná
PTMZ plavá, tmavá maska, bílé znaky plavá,tm.ma.,b.zn.
PZTM plavá, bílé znaky, tmavá maska plavá,b.zn.,tm.ma.
PŽBZ písková, žíhaná, bílé znaky písková,žíh.,b.zn.
PŽČM písková, žíhaná, černá maska písková,žíh.,čer.ma.
PŽTM písková, žíhaná, tmavá maska písková,žíh.,tm.ma.
REBZ rezavá, bílé znaky rezavá,b.zn.
REDM red merle red merle
REHN rezavěhnědá rezavěhnědá
REZA rezavá rezavá
RMBZ red merle, bílé znaky red merle,b.zn.
RMPA red merle, pálení red merle,pál.
RMZN red merle, znaky red merle,znaky
SABL sable sable
SAMA sable, maska sable,maska
SAME sable merle sable merle
SHBK světle hnědá, bílé znaky sv.hnědá,b.zn.
SHBZ světle hnědá, béžové znaky sv.hnědá,béž.z.
SHMB světle hnědá, černá maska, bílé zn. světle hn.čer.ma.,b.zn.
SHMZ světle hnědá, melír, znaky sv.hněd.mel.,zn.
SHNM světle hnědá s maskou světle hnědá s ma.
SHNŽ světle hnědá, žíhaná světle hnědá,žíh.
SHŽI světle hnědá, žíhání sv.hnědá,žíh.
SMBI smetanově bílá smetanově bílá
SMET smetanová smetanová
SMEZ smetanová, bílé znaky smetanová,b.zn.
SOBB sobolobílá sobolobílá
SOBI sobol-bílá sobol-bílá
SOBO sobolí sobolí
SOBZ sobolí, bílé znaky sobolí,b.zn.
SOČB sobolí, červená, bílé znaky sobolí,červ.,b.zn.
SOČM sobolí, černá maska sobolí,č.maska
SOČV sobolí-červená sobolí-červená
SOMA sobolí, maska sobolí,maska
SOPA sobolí s pálením sobolí s pálením
SOŠE sobolí šedá sobolí šedá
SPČM světle plavá, černá maska sv.plavá,č.mas.
SPLO světlá, plotny světlá,plotny
SPMZ světle plavá, maska, bílé znaky světle plavá,ma,b.zn.
SSBI sobolí s bílou sobolí s bílou
SVBÉ světle béžová světle béžová
SVBZ světlá, bílé znaky světlá,b.zn.
SVČZ světlá, černé znaky světlá,černé zn.
SVHM světle hnědá, melír sv.hnědá,melír
SVHN světlehnědá světlehnědá
SVHZ světle hnědá se znaky světle hn.se zn.
SVKR světle krémová světle krémová
SVPL světleplavá světleplavá
SVPV světle plavá světle plavá
ŠBBZ šedobéžová, bílé znaky šedobéžová,b.zn.
ŠBČZ šedobéžová, černé znaky šedobéžová,čer.zn.
ŠBEŽ šedobéžová šedobéžová
ŠBHZ šedá, bílé a hnědé znaky šedá,b.a hn.zn.
ŠBPL šedobílá, plotny šedobílá,plotny
ŠBŽB šedobéžová, žíhaná, bílé znaky šedobéžová,žíh.,b.zn.
ŠČBP šedočerná, béž.a b.pálení š.černá,béž.a b.pál.
ŠČEB šedočernobílá šedočernobílá
ŠČMA šedá, černá maska šedá,čer.maska
ŠČMZ šedá, černá maska, bílé znaky šedá,č.m.,b.zn.
ŠČVM šedá, červená maska šedá,červ.mas.
ŠČVZ šedočervená, bílé znaky šedočerv.,b.zn.
ŠČZN šedá, černé znaky šedá,černé zn.
ŠČŽM šedočerně žíhaná s maskou š.černě žíh.s ma.
ŠEBB šedobéžovobílá šedobéžovobílá
ŠEBI šedobílá šedobílá
ŠEBZ šedá, bílé znaky šedá,b.zn.
ŠEČE šedočerná šedočerná
ŠEČZ šedočerná, bílé znaky šedočerná,b.zn.
ŠEDA šedá šedá
ŠEHB šedohněhobílá šedohněhobílá
ŠEHM šedohnědá, maska šedohnědá,maska
ŠEHN šedohnědá šedohnědá
ŠEHZ šedohnědá, bílé znaky šedohnědá,b.zn.
ŠEMA šedá, maska šedá,maska
ŠEMB šedomodrá, bílé znaky šedomodrá,b.zn.
ŠEMO šedomodrá šedomodrá
ŠEMZ šedomodrá se znaky šedomodrá se znaky
ŠEPÁ šedá s pálením šedá s pálením
ŠEPI šedopísková šedopísková
ŠEPL šedá, plotny šedá,plotny
ŠEPV šedoplavá šedoplavá
ŠEPZ šedoplavá, bílé znaky šedoplavá,b.zn.
ŠEPŽ šedá, pískové žíhání šedá,pískové žíh.
ŠERE šedorezavá šedorezavá
ŠERZ šedorezavá, bílé znaky šedorezavá,b.zn
ŠESZ šedá, světlé znaky šedá,světlé zn.
ŠETM šedá, tmavá maska šedá,tm.maska
ŠETŘ šedá a tříslová šedá a tříslová
ŠEZB šedozlatá, bílé znaky šedozlatá,b.zn.
ŠEZL šedozlatá šedozlatá
ŠEZN šedá se znaky šedá se znaky
ŠEŽB šedá, žíhaná, bílé znaky šedá,žíh.,b.zn.
ŠEŽI šedá, žíhaná šedá,žíhaná
ŠEŽN šedá, žluté znaky šedá,žluté zn.
ŠEŽP šedá, žíhaný plášť šedá,žíhaný plášť
ŠEŽZ šedožlutá, bílé znaky šedožlutá,b.zn.
ŠHBZ šedá, hnědé a bílé znaky šedá,hn.a b.znaky
ŠHČM šedohnědá, černá maska šedohnědá,čer.ma.
ŠHNN šedohnědá, znaky šedohnědá,znaky
ŠHNZ šedá, hnědé znaky šedá,hn.znaky
ŠHŽÍ šedohnědá, žíhaná šedohnědá,žíhaná
ŠMBZ šedý melír, bílé znaky šedý melír,b.zn.
ŠMČŽ šedomodrá, černé žíhání šedomodrá,čer.žíh.
ŠMZN šedá, maska, znaky šedá,maska,zn.
ŠMŽÍ šedomodrá, žíhaná šedomodrá,žíh.
ŠREZ šedá s rezavou šedá s rezavou
ŠŽZN šedožíhaná se znaky šedožíhaná se zn.
TRHN tricolor-hnědá tricolor-hnědá
TRIC tricolor tricolor
TRŽI tricolor, žíhané znaky tricolor,žíh.zn
VLŠE vlkošedá vlkošedá
VSBZ vlkošedá, bílé znaky vlkošedá,b.zn.
VSSZ vlkošedá, světlé znaky vlkošedá,sv.zn.
VSTZ vlkošedá, tmavé znaky vlkošedá,tm.zn.
VŠPZ vlkošedá s pálením, bílé znaky vlkošedá s pál.,b.zn.
ZBČA zlatobílá, černá maska zlatobílá,č.mas.
ZBČM zlatobílá, černý melír zlatobílá,č.mel.
ZBČZ zlatobílá, černé znaky zlatobílá,č.zn.
ZBMA zlatobílá,maska zlatobílá,maska
ZBTZ zlatobílá, tmavé znaky zlatobílá,tm.zn.
ZBZM zlatá, bílé znaky, černá maska zlatá,b.zn.,čer.ma.
ZČBZ zlatočervená, bílé znaky zlatočerv.b.z.
ZČČM zlatočervená, černá maska zlatočerv.,č.mas.
ZČEZ zlatočerná, bílé znaky zlatočerná,b.zn
ZČMA zlatá, černá maska zlatá,č.maska
ZČMB zlatá, černá maska, bílé znaky zlatá,čer.ma.,b.zn.
ZČME zlatočerný melír zlatočerný melír
ZČML zlatá, černý melír zlatá,černý melír
ZČMM zlatočerný melír, černá maska zl.černý me.,čer.ma.
ZČMZ zlatá, černá maska, znaky zlatá,černá ma.,zn.
ZČŽB zlatočerně žíhaná, bílý znaky zl.černě žíh.,b.zn.
ZHBZ zlatohnědá, bílé znaky zlatohnědá,b.zn
ZHČM zlatohnědá, černá maska zlatohnědá,čer.mas.
ZHMA zlatohnědá, maska zlatohnědá,mas.
ZKIZ zlatokouřová, irské znaky zl.kouř,irs.zn.
ZKME zlatokouřová, melír zlatokouř.melír
ZKMM zlatokouřová, melír, maska zl.kouř.melír,mas.
ZKMN zlatokouřová, maska, bílé znaky zl.kouř,mas,b.z
ZKMZ zlatokouřová, melír, bílé znaky zl.kouř,mel,b.z
ZLAT zlatá zlatá
ZLBČ zlatá, bílá, černá zlatá,bílá,černá
ZLBI zlatobílá zlatobílá
ZLBZ zlatá, bílé znaky zlatá,b.zn.
ZLČB zlatočernobílá zlatočernobílá
ZLČE zlatočerná zlatočerná
ZLČN zlatá, černé znaky zlatá,čern.zn.
ZLČV zlatočervená zlatočervená
ZLČZ zlatá, černé a bílé znaky zlatá,č.a b.zn
ZLČŽ zlatá, černé žíhání zlatá,černé žíhání
ZLHN zlatohnědá zlatohnědá
ZLHZ zlatohnědá se znaky zlatohnědá se zn.
ZLKB zlatokouřovobílá zl.kouřovobílá
ZLKM zlatá, kouřový melír zlatá,kouřový me.
ZLKO zlatokouřová zlatokouřová
ZLMA zlatá, maska zlatá,maska
ZLMB zlatá, maska, bílé znaky zlatá,ma.,b.zn.
ZLME zlatá, melír zlatá,melír
ZLMZ zlatá, maska, znaky zlatá,maska,zn.
ZLMŽ zlatá, modře žíhaná zlatá,modře žíhaná
ZLPÁ zlatá s pálením zlatá s pálením
ZLPÍ zlatopísková zlatopísková
ZLSV zlatá světlá zlatá světlá
ZLŠE zlatošedá zlatošedá
ZLŠM zlatošedý melír zlatošedý melír
ZLŠZ zlatošedá, bílé znaky zlatošedá,b.zn.
ZLTM zlatá, tmavá maska zlatá,tm.maska
ZLTZ zlatá, tmavé znaky zlatá,tm.znaky
ZLTŽ zlatá, tmavě žíhaná zlatá,tm.žíhaná
ZLZM zlatá se znaky a maskou zlatá se zn.a ma.
ZLZN zlatá se znaky zlatá se znaky
ZLŽI zlatá, žíhaná zlatá,žíhaná
ZLŽÍ zlatožíhaná zlatožíhaná
ZLŽL zlatožlutá zlatožlutá
ZLŽZ zlatožlutá, bílé znaky zlatožlutá,b.zn
ZMBZ zlatá, melír, bílé znaky zlatá,melír,b.zn.
ZMEL zlatý melír zlatý melír
ZMEM zlatý melír, tmavá maska zl.melír,tm.mas.
ZPBZ zlatoplavá, bílé znaky zlatoplavá,bílé zn.
ZPLÁ zlatá, plášťová zlatá,plášťová
ZPLV zlatoplavá zlatoplavá
ZPTM zlatý plášť, tmavá maska zlatý plášť,tm.mas.
ZRŠE zrzavošedá zrzavošedá
ZŠBM zlatošedobílá, maska zlatošedobíl.mas.
ZŠČM zlatošedá, černá maska zlatošedá,č.mas.
ZŠEB zlatošedobílá zlatošedobílá
ZŠMZ zlatošedá, melír, znaky zlatošed.mel.zn
ZZČM zlatá se znaky, černá maska zlatá se zn.,čer.ma.
ZŽBZ zlatá, žíhaná, bílé znaky zlatá,žíh.,b.zn.
ZŽČM zlatá, žíhaná, černá maska zlatá,žíh.,čer.mas.
ZŽTM zlatá žíhaná, tmavá maska zlatá žíhaná,tm.ma.
ZŽZN zlatě žíhaná, bílé znaky zlatě žíhaná,b.zn.
ŽBTZ žlutá, bílé a tmavé znaky žlutá,bílé a tm.zn.
ŽHBZ žlutohnědá, bílé znaky žlutohnědá,b.zn.
ŽHČM žlutohnědá, černá maska žlutohnědá,čer.mas.
ŽIBI žíhaná a bílá žíhaná a bílá
ŽIBM žíhaná, bílé znaky, maska žíh.,b.zn.,mas.
ŽIBZ žíhaná, bílé znaky žíhaná,b.zn.
ŽIČM žíhaná, černá maska žíhaná,č.maska
ŽIHA žíhaná žíhaná
ŽIMA žíhaná, maska žíhaná,maska
ŽÍMZ žíhaná, tmavá maska, b.zn. žíhaná,tm.mas.,b.zn.
ŽÍPL žíhaná s pláštěm žíhaná s pláštěm
ŽÍŠE žíhaná, šedá žíhaná,šedá
ŽÍTM žíhaná tmavá žíhaná tmavá
ŽIZN žíhaná se znaky žíhaná se znaky
ŽLBI žlutobílá žlutobílá
ŽLBZ žlutá, bílé znaky žlutá,b.zn.
ŽLČM žlutá, černá maska žlutá,č.maska
ŽLČV žlutočervená žlutočervená
ŽLČZ žlutá, černé znaky žlutá,černé zn.
ŽLHN žlutohnědá žlutohnědá
ŽLMA žlutá, maska žlutá,maska
ŽLŠB žlutošedobílá žlutošedobílá
ŽLŠE žlutošedá žlutošedá
ŽLŠZ žlutošedá, bílé znaky žlutošedá,bílé zn.
ŽLUT žlutá žlutá
ŽLZN žlutá se znaky žlutá se znaky
ŽLŽI žlutá, žíhaná žlutá,žíhaná
ŽMBZ žíhaná, modrá, bílé znaky žíh.,modrá,b.zn.
ŽMZN žíhaná s maskou, bílé znaky žíh.s maskou,b.zn.
 

Průběžně doplňujeme fota !!